HABARI! KARIBU KWA WALIMU WA TANZANIA
CHAMA CHA WALIMU TANZANIA
Menu
print
News
TANGAZO LA KUJAZA NAFASI ZILIZO WAZI ZA VIONGOZI WANNE(4) WA CHAMA CHA WALIMU TANZANIA
Published : 29 December, 2022 |
Author : TTU
Chama Cha Walimu Tanzania kinatarajia kuwa na Mkutano Mkuu wa Taifa Mwezi Machi 2023 ukiwa na ajenda ya kujaza nafasi nne za uongozi zilizo wazi...pakua taarifa na fomu ya uchaguzi iliyoambatana na tangazo hili...
Document Attachment :
doc_20221229145558_TANGAZO LA UCHAGUZI WA KUJAZA NAFASI.pdf
doc_20221229145558_FOMU ZA UCHAGUZI 2022 V22.pdf
doc_20220404070438_MKOA.pdf
doc_20220404070438_TAIFA.pdf